Ad Fontes

Kringhuis

Ad Fontes

Ad Fontes is het negende kringhuis van NSEde, opgericht in het jaar 2014. Daarmee zijn wij het jongste kringhuis van NSEde. Ad Fontes betekent ‘terug naar de bron’. Met de bron bedoelen wij God en Gods woord. In het eerste jaar zijn wij bezig geweest met wortelen, groeien en vrucht dragen. Als eerste vinden wij het belangrijk om terug te gaan naar Gods woord en te kijken wat de Bijbel ons zegt, het zogenaamde wortelen. Van daaruit kunnen wij persoonlijk groeien, maar ook als groep. Als laatste komt het vrucht dragen. Door zelf bezig te zijn met de Bijbel kunnen wij ook uitdragen wie wij zijn als christenen aan de buitenwereld en kunnen wij iets voor de ander betekenen. Dit past bij de Bijbeltekst die gebaseerd is op onze naam en die kenmerkt waarvoor wij staan als kringhuis, namelijk Psalm 1:3:

‘Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei’

Doordat wij het kleinste kringhuis zijn, zijn wij een hechte groep en erg fanatiek binnen de vereniging. Tradities en gewoontes zijn geboren en een heel eigen manier van kringhuis zijn is ontstaan. Het wilde karakter van Abraham Torva als boegbeeld van de sfeer en het fanatisme, de mannen van Krat Fontes en slechte woordgrappen alom. De kleur van ons kringhuis en logo is Koningsgezind oranje, daarmee vallen wij op binnen de vereniging. De kleur oranje is niet het enige waarmee wij opvallen. Op feestjes zijn wij altijd partij, met onze uitbundige dansbewegingen. Wij houden van een lekker potje bier en voor karaoke zijn wij ook altijd te porren.

Ook dit jaar hopen wij op een mooi jaar, waarin wij nieuwe kringhuisleden mogen ontvangen. Samen met hen willen wij verder groeien in het leven uit Gods woord en een mooie, hechte groep opbouwen. Dit alles met God de Vader aan ons zij.

Maaike Griffioen

IIe kringhuispraeses der Ad Fontes