Vitis Vinifera

Kringhuis

Wij, Vitis Vinifera, sluiten aan bij het jaarbeleid van NSEde. Dit betekent dat wij ons aankomend jaar bezig gaan met het thema discipelschap en gaan (leren) leven als discipelen. Dat begint met het kijken naar en zoeken van Jezus, ieder vanaf zijn eigen vertrekpunt. Wij willen hem leren kennen en leren van wat Jezus ons vertelt. Wij vormen samen een diverse groep die vanuit een basishouding van liefde samen ontdekt wie Jezus is en hierin van elkaar mogen leren. De lessen uit het leven van Jezus mogen we vervolgens toepassen op elk aspect van ons eigen leven. Als kringhuis laten wij dit visie naar voren komen in de omgang met elkaar, de outreach-avonden en de inhoud van de kring- en kringhuisavonden. Vitis Vinifera is niet een abstract begrip wat een kringhuis vertegenwoordigt, maar een éénheid van diverse personen. Een plek waar we  samen overwinningen vieren, elkaar complimenten geven als we in onze kracht staan en elkaar wijzen op de keuzes waarvan we ons afvragen of die met Jezus genomen worden. Waar we samen bidden, om als familie voor Gods troon te komen. Een familie die samen optrekt tijdens het verenigingsjaar.

Vitis Vinifera: een levendig kringhuis met betrokken leden die zich inzetten voor elkaar en samen Jezus Leven. Vitis Vinifera is niet een abstract begrip wat een kringhuis vertegenwoordigd, maar is een éénheid van diverse personen