Wie zijn wij?

NSEde

Wat is onze geschiedenis?

separator

Onze voorvaderen zijn Amerikaanse mariniers, die geraakt werden door het evangelie. Vanaf 1930 vertelden ze overal waar ze kwamen over Jezus. Wat ongeorganiseerd begon, werd later vormgegeven in Bijbelstudies en lezingen over de hele wereld. Nu is ‘De Navigators’ een interkerkelijke en internationale beweging met het volgende doel: Christus kennen en Hem bekend maken.

Waar staan we nu?

separator

Navigators kent inmiddels verschillende takken en doelgroepen in 120 landen, verspreid over de wereld. Navigators Studentenvereniging is daar een onderdeel van. In de jaren ’70 is het studentenwerk in Nederland opgezet. Inmiddels zijn er 15 Navigators Studentenverenigingen. NSEde is één van deze verenigingen. Wij startten in 2006 als een kleine groep enthousiastelingen en we zijn inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 200 leden.

Waar houden we ons mee bezig?

separator

Net als onze leeftijdsgenoten zitten wij vol hormonen, onzekere toekomstplannen, lege portemonnees, veel wilde plannen, gebrek aan tijd, vervelende tentamens, geloofstwijfels en levensvragen. Binnen de vereniging kun je je vragen kunt stellen en samen met anderen ontdekken wie Jezus is en hoe het leven met Hem eruit ziet.

NSEde heeft veel te bieden, dankzij alle mooie mensen, leuke activiteiten en vooral onze ontzettend grote God. De praktijk leert dat als jij tijd en energie aan de vereniging geeft, je dit dubbel en dwars terug krijgt. Het is een plek waar hechte vriendschappen ontstaan en waar je ontzettend veel kunt leren: in je geloof, maar ook zeker in je praktische vaardigheden.

Hoe pakken we dit concreet aan?

separator

De dinsdagavond is onze vaste verenigingsavond. Eens in de twee weken doen we dan in vaste groepjes van zes mensen een bijbelstudie. De andere dinsdagen doen we verenigingsbrede activiteiten waar niet-leden ook regelmatig welkom zijn. Zo organiseren we thema-avonden, aanbiddingsavonden, man-vrouwavonden en ludieke avonden. Maar we doen nog meer…

Achtergrond

Bestuur

NSEde staat onder leiding van het bestuur. De bestuursleden zorgen voor het functioneren van de vereniging. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het bestuur verandert elk jaar en wordt gekozen na een zorgvuldige selectieprocedure.

Ook binnen kringhuizen en kringen zijn mensen die verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen. Zo heeft elk kringhuis onder meer een eigen nestor waar je naar toe kunt met je vragen.

Kennismaken

Staf

Uniek binnen NSEde is onze eigen staf. Zij zijn verantwoordelijk voor het coachen van de studenten en het bestuur. Dit doen ze onder meer door coachingsgesprekken en toerusting. Ook zijn ze vertegenwoordiger van het bestuur binnen en buiten de vereniging. De staf is volledig afhankelijk van giften.