Skip to content

Verenigingsbestuur

XVIIIᵉ bestuur der NSEde

Praeses: Jeria Sloots

Jeria Sloots is dit jaar de Praeses van NSEde. Als Praeses, oftewel voorzitter, ben je eindverantwoordelijk van de vereniging. De dagelijkse bezigheden zijn onder andere het aansturen van bestuursleden en nestoren, zorgen dat Statuten en HR kloppen, contact houden met Navigators landelijk en andere Navigator verenigingen. Daarnaast ben je als Praeses voorzitter van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen. Tot slot is het de taak overzicht te houden van processen die spelen in de vereniging en in te springen waar dat nodig is. 

Heb je een vraag voor onze praeses? Stuur dan een mail naar praeses@nsede.nl 

Ab Actis: Tirza van Holten

Tirza van Holten vervult de functie van Ab Actis in het XVIIIe bestuur van Navigators Studentenvereniging Ede. De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van vergaderingen, wekelijkse nieuwsbrief, post, email en de verenigingsapp. Daarnaast beheert de Ab Actis de ledenadministratie en het archief. 

Heb je een vraag voor onze Ab Actis? Stuur dan een mail naar abactis@nsede.nl 

Quaestor: Niels de Block

Niels de Block vervult de functie van Quaestor in het XVIIIe bestuur van Navigators Studentenvereniging Ede. De Quaestor is verantwoordelijk voor de Financiën van de vereniging. 

Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel (half)jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. De Quaestor heeft nauw contact met de Fiscus van het Sociëteitsbestuur en enkele commissie, zoals de acquisitie. Naast deze begeleiding beheert de Quaestor ook de verzekeringen van de vereniging.  

Heb je een vraag voor onze quaestor? Stuur dan een mail naar quaestor@nsede.nl 

Assessor Intern: Pauline Bekooy

Pauline Bekooy mag de functie van Assessor Intern in het XVIIe bestuur van Navigators Studentenvereniging Ede op zich nemen. De Assessor Intern is verantwoordelijk voor alle praktische zaken in de vereniging. Zo stuurt zij de voorzitters van de kringhuizen aan en heeft zij de eindverantwoordelijkheid over alle commissies. Ook is de Assessor Intern (vaak) betrokken bij de stuurgroep, waarbij wordt nagedacht over zaken die in de vereniging spelen.  

Heb je een vraag voor onze assessor intern? Stuur dan een mail naar assessorintern@nsede.nl 

Assessor Extern: Evie Langeveld

Evie Langeveld vervult de functie van Assessor Extern, ook wel Externus genoemd.  De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, de commissies van de vereniging, missionaire activiteiten en PR.

Heb je een vraag voor onze assessor extern? Stuur dan een mail naar assessorextern@nsede.nl 

Herus: Laurens van der Tang

Laurens van der Tang vervult de functie van Herus in het XCIIIe bestuur van Navigators Studentenvereniging Ede. De Herus is eindeverantwoordelijk voor de Sociëteit van NSEde, de Herus werkt hiervoor samen met het Sociteits bestuur en is hiervan de voorzitter. Daarnaast is de Herus verantwoordelijk voor de huur van externe locaties, bijvoorbeeld voor een viering of een algemene ledenvergadering. 

Heb je een vraag voor onze herus? Stuur dan een mail naar herus@nsede.nl 

Staf: Marlijn Noeverman

Ik ben Marlijn Noeverman, stafmedewerker van Navigators Ede. Als stafmedewerker ben ik verantwoordelijk voor het welzijn van de leden, hieronder valt o.a. vertrouwenspersoon zijn, bestuur ondersteunen, leiderschapsteam aansturen. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor externen, zoals ouders van leden.
 

SPONSORS

KVK-nummer: 09178760